Pilot og UL-fly

UL fly har udviklet sig meget fra simple “godtvejrsfly” til fuldt moderne og driftssikre fly som man uden problemer kan flyve med rundt i Europa. Flyvning er reguleret af Trafik -og Byggestyrelsen med udgangspunkt i regulativ BL7-1 og BL9-6. Nedenfor er uddannelsen til pilot beskrevet.

UL er en forkortelse for “Ultra Light”, og omfatter bl.a. at flyverne maksimalt må have en startvægt på 450 kg (472 kg hvis flyet har faldskærm). Alle øvrige krav til piloterne og uddannelse er fælles med de, som flyver motorflyv eller TMG (Touring Motor Glider).

Vi flyver i vores foreningsfly, af typen “Savannah“. Det er et fuld-metal fly med lukket cockpit. Man sidder ved siden af hinanden og kan under flyvningen tale sammen via headsets. Typen “Savannah” er kendt som et meget godmodigt fly med gode flyveegenskaber. Det har en 80 hk Rotax 912, 4-takts motor med stor driftsikkerhed.

Flyet har god instrumentering samt radio, transponder og GPS. Et fly med samme sikkerhed og komfort som et tungere motorfly. Vi flyver blot langt billigere.

Du starter med, at kontakte en af foreningens flyveinstruktører (se Kontakt SULF), så du kan få en prøvetur og få en fornemmelse af om det kunne være noget for dig.

Hvis det er tilfældet, kan du starte med at gå til en godkendt flyvelæge.
For at blive UL-pilot skal du have et “Medical class 2 eller Medical LAPL“. Det kræver kun et godt normalt helbred, men start med dette, inden du går videre med uddannelsen !
Du finder listen over flyvelæger her : www.daflo.dk/flyvelaeger

Når du har dit medical i hånden kan du starte på uddannelsen til UL-Pilot. Du kontakter igen foreningens flyveinstruktør som vil sørge for at du bliver meldt ind i henholdsvis Sindal FlyveklubDULFU samt SULF (som er en forudsætning for at du kan deltage i teoriundervisningen og flyve på foreningens fly) og får arrangeret den første flyvetime med en af foreningens instruktører.

Det er normalt godt at starte med at flyve 2-4 timer hen på sommeren og derefter starte teoriundervisningen (normalt i efteråret). Når du har fløjet nogle timer inden du starter på teoriundervisningen, vil det give en meget bedre forståelse for teorien.

Teoriundervisning

Det er også en god idé at flyve et par timer imens du går til teoriundervisning, da det giver lidt mere “power” til de lange teoriaftener.

Teori og -prøver
Teori og -prøver

Der er egentlig ikke krav til, hvordan du lærer den nødvendige teori. Du kan købe og deltage i et såkaldt PPL-teorikursus (f.eks. i Sindal), eller du kan deltage i et undervisningsforløb hos en svæveflyveklub, eller du kan måske gennemføre et selvstudium.
Men under alle omstændigheder skal man som minimum bestå særskilte prøver i disse fag:

Du kan se mere om uddannelsen i UL-håndbogen på DULFUs hjemmeside.

Man kan godt begynde den praktiske skoleflyvning inden alle teoriprøverne er bestået, men inden første solo-flyning skal man have gennemført et særskilt kursus i

Radiokommunikation

Det er et lovkrav, at man skal bruge en radiokommunikation på reglementeret vis, når man skal flyve i kontrolleret luftrum.
Man skal som minimum have et radiobevis med tilladelse til dansk fraseologi (N-BEG).

Hver vinter (hvis der er elever nok) gennemføres der i Sindal Flyveklub (Knud Andersen) et såkaldt N-BEG-kursus med afsluttende individuel prøve med en censor fra Luftfartsdirektoratet.

Den praktiske uddannelse

Dette er naturligvis den mest spændende del af pilotuddannelsen. Den følger et fastlagt program, der er opdelt med 14 lektioner med instruktør,
3 solo-lektioner, hvor instruktøren overvåger fra jorden, og 2 afsluttende lektioner til indstilling og prøve. De enkelte normer kan godt være opdelt på flere lektioner (flyvninger). Normerne ses herunder. Moderne UL-fly tilhører normalt klasse B.

Skolingsnormer

 

Hvornår er jeg færdig?

Når instruktøren kan mærke, at du har fået følingen med hele flyet, starten, ligeud flyvning og drej, skal du også træne “stall” og nødlandinger.
Start og landing skal øves mange gange!

Inden du flyver solo, flyver du og instruktøren en navigations tur igennem kontrolleret luftrum og lander på en større kontrolleret lufthavn.

Når du tilfredsstillende mester alle ting, typisk efter 20-30 timer (minimum 15 timer), flyver du solo. Bagefter er traditionen, at man får en buket blomster af årstidens markblomster.

Efter første solo-flyvning, forsætter du med at flyve alene under supervision af en instruktør til du føler dig godt tilpas i luften på egen hånd. Dette inkluderer, at du selv planlægger en solo-navigations tur, som instruktøren dog skal godkende inden du udfører turen. Typisk varer turen ca. 2 timer.

Når du har fløjet 5-8 timer solo (minimum 5 timer), flyver du og instruktøren en indstillingsprøve. Hvis instruktøren synes du tilfredsstillende mester alle ting, indstilles du til en flyveprøve med en kontrollant.
Typisk kommer kontrollanten til den lokale flyveplads, hvor der først skal bestås et par teoriprøver med UL-teori. Hvis du tilfredsstillende består, flyver du og kontrollanten en tur på ca. 1 timer hvor kontrollanten ser/mærker om du mester flyet. Hvis kontrollanten vurderer, at dette er tilfældet, består du og kan nu kalde dig UL-Pilot!